Hardangervidda

Otra, Rysstad-bjørgum

Innlandsvann
  • GPS: 59° 5' 31.992", 7° 32' 44.556"
  • Koordinater: [59.09222 7.54571]
  • Elevasjon: 240 m (787 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1999-07-07-847 . 2. Det vert gjeve løyve til landing og start med sjøfly på Otra ved Rysstad - Bjørgum og på Flårenden

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael