Jotunheimen

Otrøvatnet, Filefjell

Innlandsvann
  • GPS: 61° 10' 51.996", 8° 11' 24"
  • Koordinater: [61.18111 8.19]
  • Elevasjon: 971 m (3185 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær: Webcam: Fuel: MoGas i Tyin krysset
Taxi:
Mat/Seng: Tyinkrysset www.tyin.no tlf. 6136 7800
Valdres F K og Hallingdal F K har fjell leir med
flyging på isen med motorfly, sportsfly og seilfly,
uka rundt 1. mai hvert år.

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er
tillatt på vatna Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og
Vangsmjøsa. Dette gjeld både på ope og
islagd vatn. På Tyin er det likevel ikkje lov
å lande innafor ei sone på 3 km frå Tyinosen
(avgrensing Smogelva og Reikesteinsøddin).\

Sist oppdatert januar 2024 av mikael