Østlandet

Røgden

Innlandsvann
  • GPS: 60° 24' 24.156", 12° 32' 31.812"
  • Koordinater: [60.40671 12.54217]
  • Elevasjon: 278 m (912 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael