Nordland og Trøndelag

Røssvatnet,nordland

Innlandsvann
  • GPS: 65° 45' 33.804", 14° 1' 16.68"
  • Koordinater: [65.75939 14.0213]
  • Elevasjon: 384 m (1259 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Røssvatnet. Annen landing og start med luftfartøy er bare tillatt etter tillatelse fra kommunen.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1998-10-29-1502

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael