Østlandet

Sigernes Sjøen

Innlandsvann
  • GPS: 60° 7' 39.36", 12° 1' 48.396"
  • Koordinater: [60.1276 12.03011]
  • Elevasjon: 183 m (600 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1988-11-10-4846
Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.

Sist oppdatert 22. august 2017 av mikael