Jotunheimen

Slidrefjord

Innlandsvann
  • GPS: 61° 3' 19.944", 9° 1' 21.612"
  • Koordinater: [61.05554 9.02267]
  • Elevasjon: 366 m (1200 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Vær/webcam:
Mat/seng/taxi:

Lovdata

Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-11-12-1425
Start og landing med luftfartøy er tillate på Storfjorden og Slidrefjorden og den del av Øyangen og Strandefjorden som ligg i Vestre Slidre

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael