Nordland og Trøndelag

Snåsavatnet

Innlandsvann
  • GPS: 64° 14' 8.304", 12° 14' 24.504"
  • Koordinater: [64.23564 12.24014]
  • Elevasjon: 23 m (76 ft)
  • Landing: Kun ved avtale
  • Docking: Ukjent
Note

Restriksjoner. Les Lovdata !

Lovdata

Lovdata: NB! Restriksjoner: Landing og start med luftfartøy kan skje ved transport av varig bevegelseshemmede med tillatelse etter Samferdselsdepartementets forskrifter av 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede og brev av 9. november 1983 om parkering for bevegelseshemmede. Før transporten skal grunneiers tillatelse innhentes.
I følgende områder i Snåsavatnet er det tillatt med landing og start med luftfartøy: Vegset, Viosen, Grønøra, området ut for Haugåsen og området mellom Håbosbukta og Valøya.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19950629-0658.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael