Hardangervidda

Strandafjorden, Ål

Innlandsvann
  • GPS: 60° 36' 9.18", 8° 29' 38.292"
  • Koordinater: [60.60255 8.49397]
  • Elevasjon: 445 m (1460 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

GPS: N 60 36’45’’ E 008 31’14’’ -
Elev: 1460 ft / 445 m
Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Etter søknad kan det gjevast løyve til landing på andre stader enn på dei store vatna i Ål der det er tillatt (sjå under).Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet – Vatsfjorden – Bergsjøen - Tingvollfjorden
https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael