Hardangervidda

Strandavatnet

Innlandsvann
  • GPS: 60° 42' 0.216", 7° 51' 37.404"
  • Koordinater: [60.70006 7.86039]
  • Elevasjon: 978 m (3208 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Mat/Overnatting: Storestølen Fjellstuge

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael