Finnmark

Stuorajávri/ store Jotkavann

Innlandsvann
  • GPS: 69° 46' 32.232", 23° 49' 29.568"
  • Koordinater: [69.77562 23.82488]
  • Elevasjon: 383 m (1256 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: Alta Twr 118.10 120.40 Atis 118.175
Fuel: Alta Flyplass, ENAT
Taxi/Mat/Overnatting: Jotka Fjellstue. www.jotka.no

Lovdata

Lovdata: § 1. Landingssteder
Landing og start med luftfartøy kan skje på eller innenfor en avstand på inntil 100 meter fra følgende vann i Alta kommune: Iesjavri, Suolojavre, Suoppatjavre og Store Jotkavann.
§ 2. Formål
Landing og start med luftfartøy etter § 1 er tillatt i forbindelse med transport av personer, bagasje og utstyr til jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring.
§ 3. Tidsrom
Landing og start med luftfartøy etter §§ 1 og 2 er tillatt i tiden 1. juli til 15. oktober.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19980525-0532-0.html#1

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael