Hardangervidda

Tingvollfjorden, Ål

Innlandsvann
  • GPS: 60° 39' 4.608", 8° 41' 25.332"
  • Koordinater: [60.65128 8.69037]
  • Elevasjon: 336 m (1102 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Etter søknad kan det gjevast løyve til landing på andre stader enn på dei store vatna i Ål der det er tillatt (sjå under).Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet – Vatsfjorden – Bergsjøen - Tingvollfjorden
Kommunestyrevedtak https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael