Jotunheimen

Tisleifjorden

Innlandsvann
  • GPS: 60° 50' 15.324", 9° 19.476"
  • Koordinater: [60.83759 9.00541]
  • Elevasjon: 820 m (2690 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Strand

Radio: 123,50
Vær/webcam: Fuel:
Taxi:
Mat/seng: OSET hotell www.oset.no
Det er vanligvis Splash-In ved Oset om høsten

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2000-05-22-519

Lovdata: Det vert gjeve generelt løyve til:
a. ferdsle med luftfartøy på - Tisleifjorden
(vestre del). Nord-Aurdal: Bestemmelser i medhold av
motorferdselloven § 5 (gjelder i den tiden
innsjøene er isfrie): Adgang til landing og
start med luftfartøy begrenses til
Strøndafjorden og Tisleifjorden.\

Sist oppdatert januar 2024av mikael