Nordland og Trøndelag

Tunnsjøen, Nordland

Innlandsvann
  • GPS: 64° 42' 32.292", 13° 21' 53.532"
  • Koordinater: [64.70897 13.36487]
  • Elevasjon: 358 m (1174 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 5 Landing og start med luftfartøy
Utover det som er dirkete hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):
• Tunnsjøen
• Limingen
• Namsvatnet\

https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/§6

Sist oppdatert januar 2024 av mikael