Jotunheimen

Tyin

Innlandsvann
  • GPS: 61° 16' 23.808", 8° 12' 45.432"
  • Koordinater: [61.27328 8.21262]
  • Elevasjon: 1084 m (3553 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær:
Taxi:
Fuel:
Webcam:
Mat/Seng: http://www.tyinholmen.no/ Tlf: 61 36 78 88

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er
tillatt på vatna: Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og
Vangsmjøsa.
Dette gjeld både på ope og islagd vatn.
På Tyin er det likevel ikkje lov å lande innafor ei sone
på 3 km frå Tyinosen (ÅRDALSFJORDEN)
(avgrensing Smogelva og Reikesteinsøddin).\

Sist oppdatert januar 2024 av mikael