Østlandet

Ulvsjøene - Trysil

Innlandsvann
  • GPS: 61° 16' 10.992", 11° 58' 41.484"
  • Koordinater: [61.26972 11.97819]
  • Elevasjon: 521 m (1709 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

To vann Nordre & søndre ligger øst om Osensjøen.
Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Mat:
Overnatting:

Lovdata

Forskrifter til motorferdsellovens § 5 bokstav a
Det er tillatt for luftfartøy å foreta start og landing på følgende innsjøer:\

  1. Ulvsjøen\
  2. Osensjøen\
  3. Engersjøen.
    https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1989-03-10-4693
Sist oppdatert 19. oktober 2017 av mikael