Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Valle / Bamble Sjøflyhavn

Sjøhavn
  • GPS: 58° 55' 52.104", 9° 33' 34.74"
  • Koordinater: [58.93114 9.55965]
  • Elevasjon:
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Lovdata

Flyforbud over Jomfruland-områdene under 1000ft
Fylkesmannen i Telemark gjorde det kjent at Kongen i Statsråd 16. desember 2016 vedtok å opprette Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde.
Flyvning under 1000 ft innenfor hele dette området er forbudt.(Ytterstreken på kartet) Vi antar at et sjøfly kan lande på utsiden, og taxe til land.

Sist oppdatert 19. juli 2017 av mikael