Hardangervidda

Vangsvatnet, Voss

Innlandsvann
  • GPS: 60° 37' 14.412", 6° 24' 5.616"
  • Koordinater: [60.62067 6.40156]
  • Elevasjon: 47 m (154 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Strand
Note

Vær obs på vinsjbåt med 2000 ft wire til paraglider.Unngå trafikk i ro-klubbens bane.OBS! Lokal trafikk med hangglidere, fallskjerm og seilfly.Unngå operasjon før kl 13 om søn og hellig dager.

Radio: 123,50 Bømoen flyplass, (ENBM)
123,50 Voss SPB (sjøflybase)
Fuel: Privat 100 LL på Bømoen. Ring for avtale.
MoGas fra Esso ved Kulturhuset.
Overnatting med plass for dokking på strand, ved
Voss Vandrerheim eller div hotell i sentrum.\

Lovdata

LOV-1977-06-10-82-§5, LOV-1977-06-10-82-§6

Voss kommune: “Med heimel § 5 bokstav a i lova vert det gjeve løyve til landing og start med luftfartøy på Oppheimsvatnet og deler av Vangsvatnet (jf. soneinndeling). I Vangsvatnet er landing og start med luftfartøy er kun tillatt i sone 1.” (Se sone kart )

Sist oppdatert januar 2024 av mikael