Jotunheimen

Volbufjorden

Innlandsvann
  • GPS: 61° 5' 27.348", 9° 6' 13.428"
  • Koordinater: [61.09093 9.10373]
  • Elevasjon: 434 m (1423 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær: http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/%C3%98
ystre_Slidre/Volbufjorden/
Webcam:
Fuel:
Taxi:
Mat/seng:

Lovdata

Lovdata: Utover vitskaplege undersøkingar
som dyretellinger og liknande undersøkingar
i offentleg regi, er adgang til landing og start
med luftfartøy avgrensa til Volbufjorden og
den del av Øyangen (Beito) som ligg i
Øystre Slidre.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021024-1880.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael