Finnmark

Vuolitjávri / Nedrevann

Innlandsvann
  • GPS: 69° 54' 29.268", 24° 58' 36.228"
  • Koordinater: [69.90813 24.97673]
  • Elevasjon: 62 m (205 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.§ 2.FormålLanding og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:a. Øvelsesflygingb. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer. https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael