Østlandet

Vurrusjøen

Innlandsvann
  • GPS: 61° 52' 25.104", 12° 6' 7.344"
  • Koordinater: [61.87364 12.10204]
  • Elevasjon: 662 m (2172 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael