Restriksjoner

Vær oppmerksom på at i tillegg til nasjonalparker i fjellet, har vi nå fått fire vernede områder langs sørlandskysten. Det er også lignende i fjorder på vestlandet. I Sogn & Fjordane er det flere LVO (landskapsvern områder). Jostedalsbreen med Bøyaøyra, Breheimen med Vigdalen og Mørkridsdalen, Jotunheimen og Utladalen, Nærøyfjorden med Bleia-Storebotnen, Bleia og Grånosmyrane har forbud om flyging under 300 meter fra bakken og landing. De mindre naturreservatene har stort sett forbud mot landing. Pass på dette.

Her er et kart som viser vernede områder ( miljostatus.no ) eller denne: kart.naturbase.no
Klikk på områdene for nærmere info og Lovdata.

Ytre Hvaler, Færder, Jomfruland, Stråholmen og Raet nasjonalparker har restriksjoner med minimum flygehøyde på 300 m. Les mer