Generelt om sjøhavner

Kyst havner (Sjøflyhåndboken del 2)

Pr 2017 har vi forslag til havner fra Oslo til Møre & Romsdal

Norges luftsport forbund (NLF), Ski- & sjøfly komiteen har utgitt denne oversikt med tips til havner som benyttes av sjøfly i Norge. Vi ønsker å komme med mer utfyllende opplysninger om hver havn, så dersom du vil gi oss tilbakemelding, setter vi stor pris på det. Oppdateringer vil bli tilgjengelig på internett og på trykk etter hvert.

Vær oppmerksom på at det er en del restriksjons områder langs kysten og i fjordene. Naturvern områder og Landskaps vern områder hvor det ofte er 300m grense for overflyging og landings forbud

Vi anbefaler at fartøysjefen også sjekker aktuelle områder med norgeskart.no / luftfartshinder.

NLF fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i utgitte data. Alle presenterte data bygger på det vi har funnet om restriksjons områder i Lovdata på et bestemt tidspunkt. Vi tar forbehold om at data kan bli endret uten at vi har oppdaget dette. Det er opp til fartøysjefen selv å kontrollere opplysningene i denne håndbok og på selvstendig grunnlag tolke henviste forskrifter i lovdata eller kommunale skriv.

Redaktør: Mikael Aksdal, mikael@aksdal.no +47 908 62 901
NLF ski-& sjøfly komiteen, post@nlf.no